Skip to content

Vertraagde spraak-taalontwikkeling

Informatie

Wanneer een kind in taalgebruik en uitspraak achterblijft, niet of weinig spreekt en/of niet begrijpt wat er wordt gezegd.

In vergelijking met leeftijdsgenootjes heeft het kind bijvoorbeeld een te kleine woordenschat, maakt het kind nog geen zinnetjes, haalt de volgorde van woorden in de zin door elkaar of spreekt woorden verkeerd uit. Bij een vertraagde spraakontwikkeling laat het kind klanken weg, vervangt een klank door een andere of spreekt klanken verkeerd uit. Het kind kan moeilijk onder woorden brengen wat hij/zij wil zeggen. Taal en spraak zijn nauw met elkaar verbonden, maar een probleem kan zich op beide gebieden ook afzonderlijk voordoen

Samen Slim Leren

Wil je je kind aanmelden voor onderzoek, een screening of behandeling? Meld je dan hier aan.
Heb je vragen of wil je ons om een andere reden spreken? Vind hier onze contactgegevens.
Hier kun je in de toekomst onze Sprekend Logopedie app downloaden zodat we veilig met je kunnen communiceren.

De Praktijk

Sprekend Logopedie heeft locaties in MaarssenDorp, Maarssenbroek, Breukelen en Loosdrecht. Onze logopedisten zijn allemaal gespecialiseerd in spraak en taal bij kinderen. Daarnaast zijn er ook collega’s die veel ervaring hebben op het gebied van stem, stotteren, eten & drinken, dyslexie en logopedie bij volwassenen. Wij staan allemaal vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen volop bij- en nascholing. Onze praktijk is onderdeel van Logopedie & Leren. Onder Logopedie & Leren vallen 4 praktijken met verschillende specialisaties: Sprekend Logopedie (blauwe tekst?), voor kinderen en volwassenen in de regio Stichtse Vecht en Loosdrecht Logopedie op Maat (oranje tekst?), voor kinderen met een bijzondere (verstandelijke) beperking Baas over Dyslexie, voor kinderen met dyslexie Samen Slim Leren

Goed te weten !

Sprekend Logopedie is een praktijk met oog voor kwalitatieve zorgverlening en biedt zorg op maat. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Er is altijd ruimte voor samenwerking met andere disciplines. Sprekend Logopedie streeft er naar om aan je hulpvraag te voldoen.

Logopedie voor je kind wordt volledig vergoed. Onze praktijk heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars.

Behandeling op maat en het geven van persoonlijke aandacht vinden wij heel belangrijk voor het behalen van een optimaal resultaat.

Onze praktijk heeft de vrijwillige kwaliteitstoets wéér behaald. Dat betekent dat al onze logopedisten logopedie geven op het hoogste niveau. Als praktijk zijn wij hier erg trots op.

Ben je logopedist en wil je ons team komen versterken? Mail ons dan, want we zijn altijd op zoek naar gezellige, enthousiaste en gedreven collega’s.

Dyslexie

Een aantal van onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van (ernstige) dyslexie. Omdat wij veel vraag krijgen van ouders die zich zorgen maken omdat hun kind het moeilijk heeft op school met (begrijpend) lezen en spelling. Om deze reden hebben wij de praktijk SAMEN SLIM LEREN opgezet, Hier bieden wij ondersteuning bij taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Wil je meer weten? Klik dan op onderstaande button.

Wat wij doen?

Spraak en Taal

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroeg opsporen van spraak- taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

Verwezen door tandarts of orthodontist?

Bij (het voorkomen van) een afwijkende stand van de tanden kun je hulp krijgen van een OMFT behandeling bij open mondgedrag, afwijkend slikken, slissen of duimen.

Logopedie & volwassenen

Onze praktijk behandelt ook volwassenen met klachten en vragen over de stem, de ademhaling of het spreken.

Eten & drinken

Bij het leren zuigen van de fles of door een rietje, bij het leren kauwen, bij de overgang van glad voedsel naar een potje met stukjes of bij verslikken kan de gespecialiseerde (pre-verbale) logopedist hulp bieden.

Sommige kinderen hebben wat meer moeite om de verschillende klanken goed uit te spreken. De logopedist kan goed bepalen of je kind wat extra hulp nodig heeft of dat je kind een gewone spraakontwikkeling doormaakt.
Sommige kinderen hebben wat meer moeite met de taalontwikkeling. De logopedist kan kijken of je kind de normale ontwikkeling volgt en bepalen hoe het taalniveau van je kind is ten opzichte van leeftijdgenootjes.
Sommige kinderen vinden op baby-leeftijd geborgenheid en veiligheid bij het zuigen op een speen of bij duimen. Langdurig spenen of duimen kan echter gevolgen hebben voor de spraak en de stand van de tanden. De logopedist kan bij jouw kind kijken wat de gevolgen zijn en of het nodig is om hier wat aan te doen.
Leren lezen en spellen gaat niet voor elk kind heel gemakkelijk. Als je merkt dat je kind moeite heeft met het leren van de letters of met het leren lezen dan kan de logopedist kijken wat de reden hiervoor is. De logopedist kan ook kijken of de spelling op niveau is en hulp bieden als het nodig is.
Vaak komen ouders met hun slissende kind pas naar logopedie als een ander hen er op heeft gewezen. Echter voor het slissen geldt: hoe sneller je erbij bent hoe makkelijker het is om er echt iets aan te doen.

Wat cliënten van ons vinden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.