Skip to content

Over  Logopedie

Wat is logopedie?

Praten is zo vanzelfsprekend. Praten doe je op je eigen manier en vanuit je eigen persoonlijkheid. Iedereen doet het. Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijkse leven is spreken onmisbaar, het zorgt voor onze communicatie met elkaar.
  • Totdat je kind niet zo gemakkelijk gaat praten als andere kinderen
  • Totdat je merkt dat je kind gefrustreerd raakt
  • Totdat je merkt dat je kind (voor anderen) niet goed verstaanbaar is
  • Totdat je merkt dat je stem moe is na een dag werken, je vaak hees of schor bent
Dan is praten en communiceren met anderen ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Communicatie is ons vakgebied, onze specialiteit! Wij helpen jou of je kind om de communicatie weer optimaal te laten verlopen.

Taal

Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Als je kind op taalgebied achterblijft vergeleken met leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling. Je kind moet kunnen verstaan en begrijpen wat er tegen hem of haar gezegd wordt en heeft woorden en structuur nodig om hierop te kunnen reageren. Taal is een complex samenspel van het begrijpen van taal, het begrijpen en gebruiken van woorden en zinnen, maar ook het maken van een verhaal. Een probleem in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis. Verder kan een meertalige opvoeding een reden zijn om ons om advies of begeleiding te vragen. Je kunt met je kind al op jonge leeftijd (vanaf ca. anderhalf jaar) bij ons terecht wanneer de spraak-/taalontwikkeling niet voldoende op gang komt.
20140209-Ineke Schipstra Fotografie-logopedievechtstreek_000683-2
20140209-Ineke Schipstra Fotografie-logopedievechtstreek_000790
sprekendlogopedie_ZW_001

Spraak

20140209-Ineke Schipstra Fotografie-_J6E0204

Bij spraakproblemen laat je kind klanken weg of worden klanken niet op de goede manier uitgesproken. Soms komt het door slappe spieren van de mond, waardoor je kind bijvoorbeeld is gaan slissen of soms omdat je kind moeite heeft om alle kenmerken van de klanken goed te onderscheiden. Dit kan ervoor zorgen dat je kind minder goed verstaanbaar is. Of dat je kind alsmaar bepaalde woorden niet goed uit blijft spreken.

Stotteren wil zeggen dat je (kind) niet vloeiend praat. Stotteren bij jonge kinderen kan vaak vanzelf weer over gaan. Maar soms blijft het bestaan en is het verstandig om advies van een logopedist te vragen.

 Wij kunnen je helpen de communicatie tussen je kind en zijn of haar omgeving te verbeteren. Hierdoor zorg je ervoor dat je kind niet (meer) gefrustreerd raakt als het iets aan jou wil vertellen, maar jij het niet begrijpt. Of als jij je kind wel begrijpt, maar een ander jouw kind niet goed verstaat.

Mondgedrag

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten van een kind in of bij de mond die een negatieve invloed kunnen hebben op de uitspraak, de stand van het gebit en het gehoor. Voorbeelden hiervan zijn open-mond gedrag, afwijkend slikken, langdurig duimen of vingerzuigen of het langdurig gebruiken van een speen.
Gevolgen van deze afwijkende mondgewoonten kunnen zijn: kwijlen, slissen, slikproblemen, afwijkende stand van gebit en kaak en verkeerde plaatsing van de tong.
OMFT (Oro-Myo Functionele Therapie) is een manier om het verstoorde evenwicht in het functioneren van de spieren in de mond te herstellen. Onze logopedisten zijn in deze therapie geschoold.

Stem

Zowel kinderen als volwassenen kunnen stemproblemen hebben of krijgen. Klachten kunnen bijvoorbeeld zijn; hees, schor en/of wegvallen van het stemgeluid. Maar ook moe van het spreken of keelpijn. Soms is er een duidelijke lichamelijke of medische oorzaak. Vaak wordt de stem verkeerd gebruikt, waardoor de klachten alleen maar erger worden. De logopedist kan bijvoorbeeld door middel van stemtherapie leren om de stem op een ontspannen manier te gebruiken.

Lezen & Spelling

Informatie volgt.
20140209-Ineke Schipstra Fotografie-logopedievechtstreek_000683-2
20140209-Ineke Schipstra Fotografie-logopedievechtstreek_000790
sprekendlogopedie_ZW_001

Eten & Drinken

Meestal gaat eten en drinken onbewust, maar bij dit alledaagse proces komt heel wat kijken. Als je kind niet goed drinkt of bijvoorbeeld problemen heeft bij de overgang van borst naar fles of van fles naar vast voedsel, kunnen wij je helpen. Bij problemen met het zuigen, slikken en kauwen geven wij advies en stimuleren we de ontwikkeling en het herstel van de mondfuncties. De behandeling wordt gedaan door een pre-verbaal logopedist en zij komt voor deze behandeling bij jullie thuis.

Wat cliënten van ons vinden

Een hele lieve logopedist die veel kennis heeft en duidelijk is. Wij als ouders werden goed betrokken bij de behandeling. Moeder van Daan, 3 jaar.
Wij hadden een zeer begripvolle en professionele logopedist. Ze had veel geduld, ook wanneer onze zoon even geen zin had. Er werd op een speelse manier geoefend. Vader van Bob, 5 jaar.
Onze dochter vond het altijd leuk om naar logopedie te gaan. Door de gezellige spelletjes die wij meekregen vonden wij het ook leuk om thuis te oefenen. Moeder van Zourah, 8 jaar.
Dat bubbelen vond ik best gek om te doen maar het helpt! Ik geef weer met plezier en zonder vermoeide stem les. Petra de Lange.
Previous
Next