Skip to content

Sprekend Logopedie

Gespecialiseerd in spraak, taal, stem, eten & drinken, mondgewoonten en communicatie.

Welkom

Welkom bij Sprekend Logopedie! Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak en taal bij kinderen. Daarnaast hebben we ruime ervaring op het gebied van stem, stotteren, eten & drinken, dyslexie en logopedie bij volwassenen. Sprekend Logopedie heeft locaties in Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Breukelen en Utrecht.

Heb je vragen of wil je je kind aanmelden voor logopedie? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag!

Wil je je kind aanmelden voor onderzoek, een screening of behandeling? Meld je dan hier aan.

Hier kun je in de nabije toekomst onze Sprekend Logopedie app downloaden zodat we veilig met je kunnen communiceren.

Heb je vragen of wil je ons om een andere reden spreken? Vind hier onze contactgegevens.

Onze expertise

De praktijk is sinds 2015 onderdeel van de overkoepelende praktijk Logopedie & Leren. Onder deze naam bevinden zich naast Sprekend Logopedie nog drie andere gespecialiseerde praktijken, te weten Logopedie op Maat, Baas over Dyslexie en Samen Slim Leren.

Sprekend Logopedie, voor kinderen en volwassenen in de regio Stichtse Vecht

Logopedie op Maat, voor kinderen met een bijzondere (verstandelijke) beperking

Baas over Dyslexie, voor kinderen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie

Samen Slim Leren, voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op school

Goed te weten !

Sprekend Logopedie is een praktijk met oog voor kwalitatieve zorgverlening en biedt zorg op maat. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Er is altijd ruimte voor samenwerking met andere disciplines. Sprekend Logopedie streeft er naar om de hulpvraag op te lossen.

Samen Slim Leren....

omdat samen leren leuker is.

Merk je dat je kind met tegenzin naar school gaat of niet lekker in zijn/haar vel zit? Heeft je kind moeite met (begrijpend) lezen, spelling of rekenen en kan jouw kind ook wel wat hulp gebruiken? Bij Samen Slim Leren kunnen wij die hulp bieden. Sommige kinderen hebben door volle en drukke klassen moeite met de stof die aangeboden wordt. Als wij 1 op 1 met je kind werken dan is er meer ruimte om de lesstof op te nemen. Wij proberen samen met jou en je kind te kijken wat jouw kind nodig heeft om te kunnen groeien en weer met plezier naar school te gaan. Wil je meer weten?

Wat wij doen?

Spraak en Taal

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroeg opsporen van spraak- taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

Verwezen door tandarts of orthodontist?

Bij (het voorkomen van) een afwijkende stand van de tanden kun je hulp krijgen van een OMFT behandeling bij open mondgedrag, afwijkend slikken, slissen of duimen.

Logopedie & volwassenen

Onze praktijk behandelt ook volwassenen met klachten en vragen over de stem, de ademhaling of het spreken.

Eten & drinken

Bij het leren zuigen van de fles of door een rietje, bij het leren kauwen, bij de overgang van glad voedsel naar een potje met stukjes of bij verslikken kan de gespecialiseerde (pre-verbale) logopedist hulp bieden.

Sommige kinderen hebben wat meer moeite om de verschillende klanken goed uit te spreken. De logopedist kan goed bepalen of je kind wat extra hulp nodig heeft of dat je kind een gewone spraakontwikkeling doormaakt.
Sommige kinderen hebben wat meer moeite met de taalontwikkeling. De logopedist kan kijken of je kind de normale ontwikkeling volgt en bepalen hoe het taalniveau van je kind is ten opzichte van leeftijdgenootjes.
Sommige kinderen vinden op baby-leeftijd geborgenheid en veiligheid bij het zuigen op een speen of bij duimen. Langdurig spenen of duimen kan echter gevolgen hebben voor de spraak en de stand van de tanden. De logopedist kan bij jouw kind kijken wat de gevolgen zijn en of het nodig is om hier wat aan te doen.
Leren lezen en spellen gaat niet voor elk kind heel gemakkelijk. Als je merkt dat je kind moeite heeft met het leren van de letters of met het leren lezen dan kan de logopedist kijken wat de reden hiervoor is. De logopedist kan ook kijken of de spelling op niveau is en hulp bieden als het nodig is.
Vaak komen ouders met hun slissende kind pas naar logopedie als een ander hen er op heeft gewezen. Echter voor het slissen geldt: hoe sneller je erbij bent hoe makkelijker het is om er echt iets aan te doen.

Wat cliënten van ons vinden

Een hele lieve logopedist die veel kennis heeft en duidelijk is. Wij als ouders werden goed betrokken bij de behandeling. Moeder van Daan, 3 jaar.
Wij hadden een zeer begripvolle en professionele logopedist. Ze had veel geduld, ook wanneer onze zoon even geen zin had. Er werd op een speelse manier geoefend. Vader van Bob, 5 jaar.
Onze dochter vond het altijd leuk om naar logopedie te gaan. Door de gezellige spelletjes die wij meekregen vonden wij het ook leuk om thuis te oefenen. Moeder van Zourah, 8 jaar.
Dat bubbelen vond ik best gek om te doen maar het helpt! Ik geef weer met plezier en zonder vermoeide stem les. Petra de Lange.
Vorige
Volgende