Welkom bij Sprekend Logopedie

Op deze website staat informatie over onze logopedie praktijk Sprekend Logopedie. Sprekend Logopedie biedt gespecialiseerde logopedie voor kinderen. Dat wil zeggen dat wij kinderen helpen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, afwijkend mondgedrag en eet- en drinkproblemen. Natuurlijk zijn ook jongeren en volwassenen met een logopedisch probleem van harte welkom.

Wij hebben locaties in Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Breukelen en Loosdrecht.

De werkzaamheden van Sprekend Logopedie worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V.L.F.) Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en hebben wij een samenwerkingsverband met Praktijk ICU (Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utrecht).

Sprekend Logopedie is onderdeel van de Logopedie Fabriek. De overkoepelende praktijk Logopedie Fabriek heeft 4 gespecialiseerde praktijken, t.w.:

Sprekend Logopedie: logopedie voor kinderen in Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Breukelen en Loosdrecht
Logopedie op Maat: logopedie voor kinderen met een verstandelijke beperking
Pientere Peuters: logopedie voor kinderen van 0 – 4 jaar
Baas over Dyslexie: gespecialiseerde behandelingen voor kinderen met dyslexie

Op deze website willen wij graag informatie geven over wat logopedie is en wat logopedie voor u, voor uw kind of voor iemand anders kan betekenen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via praktijk@sprekendlogopedie.nl of via telefoonnummer 0346 – 555773.

WELKOM was last modified: april 8th, 2015 by ronald