Visie

Sprekend Logopedie is een dynamische, lerende organisatie waar met een enthousiast team op klantvriendelijke en professionele wijze logopedische zorg op maat wordt geboden en waarbij met zorgvuldigheid wordt omgegaan met relaties.

Onze visie is om vanuit onze passie voor de logopedie zo veel mogelijk zorg op maat te leveren aan kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in onze maatschappij. Een maatschappij waarin volgens ons de druk op de communicatie, het leren & presteren erg groot is. Wat ons betreft heeft ieder kind het recht om zich op zijn eigen manier optimaal te ontwikkelen.

Wij willen kinderen zo goed mogelijk ondersteunen in hun spraak- en taalontwikkeling zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Daarbij zijn wij van mening dat de nauwe betrokkenheid de kwaliteit van de behandeling ten goede komt en dus willen wij daar waar mogelijk de ouders bij de behandeling betrekken.

VISIE was last modified: mei 28th, 2015 by Robert Slippens