Samenwerking met andere disciplines

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan:

• Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureau arts, KNO-arts, tandarts of neuroloog
• Een paramedicus, zoals (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist
• Leerkrachten en/of begeleiders van reguliere (voor)scholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen
• Leerkrachten en/of begeleiders van speciale (voor)scholen, medisch kinderdagverblijven
• Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting MEE, de Koninklijke Auris Groep en Centrum voor Jeugd en Gezin.

SAMENWERKING was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens