Kosten

Individuele logopedische behandeling wordt, mits er een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist is, volledig vergoed door de zorgverzekering.

Wij kunnen bij alle zorgverzekeringen direct declareren, waardoor u geen rekeningen zult ontvangen voor de reguliere logopedische behandelingen. Indien u een andere dienst heeft afgenomen dan zult u de rekening zelf ontvangen. Bij een logopedische behandeling zal de verwijzing, de zorgverzekeringspas en legitimatie moeten worden meegenomen naar de eerste afspraak.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

Sprekend Logopedie heeft er in 2019 voor gekozen om geen contract meer te sluiten met zorgverzekeraar Caresq (Promovendum, Besured en National Academic). Wij zijn het niet eens met de voorwaarden die Caresq stelt, waaronder wij onze zorg zouden moeten leveren. Daarom hebben wij besloten om geen contract te sluiten met Caresq.
Indien jullie bij Promovendum, Besured of National Academic verzekerd zijn dan kunnen jullie nog steeds van onze logopedische zorg gebruik maken, echter jullie zullen dan niet alles vergoed krijgen van de zorgverzekering en een eigen bijdrage moeten betalen. Indien jullie hier meer informatie over wensen dan kunnen jullie contact met ons opnemen.

KOSTEN was last modified: oktober 31st, 2018 by Robert Slippens