Praktijkinfo

In 1997 startte onze praktijk in het centrum van Maarssen-Dorp. Inmiddels is de praktijk uitgebreid met locaties in Breukelen, Loosdrecht en Maarssenbroek.

De praktijk is uitgegroeid tot een moderne, professionele, allround praktijk waar zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, gehoor, eten, drinken en slikken onderzocht en behandeld kunnen worden. Wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen zoals die tegenwoordig gevraagd worden. Alle logopedisten verbonden aan de praktijk vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van na- en bijscholing. Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onze praktijk is op alle logopedische gebieden deskundig.

De praktijk is sinds 2015 onderdeel van de overkoepelende praktijk: de Logopedie Fabriek. Onder deze naam bevinden zich naast Sprekend Logopedie nog drie andere gespecialiseerde logopedie praktijken, zoals Logopedie op Maat, Baas over Dyslexie en Pientere Peuters.

Logopedie op Maat helpt kinderen met een verstandelijke beperking om duidelijk te communiceren zodat meer mensen hen kunnen begrijpen en verstaan.

Baas over Dyslexie helpt kinderen met dyslexie om slimmer te leren, beter te presteren en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Pientere Peuters is een logopediepraktijk die zorgt voor praat- en taalplezier bij kinderen van 0 tot 4 jaar om de peuters taalklaar te maken voor de basisschool.

DE PRAKTIJK was last modified: juli 23rd, 2015 by ronald