Skip to content

Over de behandeling

De behandeling

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Wanneer een logopedist plek heeft, wordt telefonisch contact met je gezocht. Voor informatie over de eventuele wachttijd kun je ons bellen.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. De logopedist verzamelt alle relevante gegevens en zet samen met jou een duidelijke hulpvraag op papier. Wij vragen je mee te nemen: de zorgverzekeringspas, legitimatiebewijs en verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie

Door middel van een test, toets of een (spel) observatie onderzoeken wij de hulpvraag. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met jou de behandeldoelen bepaald.

Behandelplan en behandeling

Na het bepalen van het behandelplan volgt de behandeling. Cliënten worden meestal één keer per week 25 minuten behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de hulpvraag, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Bij de begeleiding van kinderen is de aanwezigheid van ouders wenselijk. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Aan huis behandeling / Online logopedie

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig, ook moet dit tijdens de aanmelding worden gemeld.

Als er geen sprake is van een medische indicatie, maar het tijdelijk toch niet mogelijk is om naar de praktijk te komen in verband met ziekte of vakantie of oppasproblemen voor de andere kinderen dan kan de behandeling online worden gedaan.

Afsluiting

Door (her)onderzoek, test of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. Zo nodig kan de behandeling worden verlengd.

Klantervaringsonderzoek

Na afsluiting van de behandeling krijg je van ons een uitnodiging via QDNA om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Omdat wij graag je mening horen over hoe je onze logopedische zorg hebt ervaren, stellen wij het erg op prijs als je deze enquête naar waarheid invult. De enquête is anoniem.

Wat cliënten van ons vinden

Een hele lieve logopedist die veel kennis heeft en duidelijk is. Wij als ouders werden goed betrokken bij de behandeling. Moeder van Daan, 3 jaar.
Wij hadden een zeer begripvolle en professionele logopedist. Ze had veel geduld, ook wanneer onze zoon even geen zin had. Er werd op een speelse manier geoefend. Vader van Bob, 5 jaar.
Onze dochter vond het altijd leuk om naar logopedie te gaan. Door de gezellige spelletjes die wij meekregen vonden wij het ook leuk om thuis te oefenen. Moeder van Zourah, 8 jaar.
Dat bubbelen vond ik best gek om te doen maar het helpt! Ik geef weer met plezier en zonder vermoeide stem les. Petra de Lange.
Previous
Next