Behandeltraject

Aanmelden
Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Wanneer een logopedist plek heeft, wordt telefonisch contact met u gezocht. Voor informatie over de eventuele wachttijd kunt u ons bellen.

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. U vertelt de klacht. De logopedist verzamelt algemene gegevens en ontvangt van u een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klacht, is vaak samenwerking met anderen (bijvoorbeeld kinderarts of leerkracht) van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Wij vragen u mee te nemen: de zorgverzekeringspas, uw legitimatiebewijs en verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie
Door middel van een test, toets of een (spel) observatie onderzoeken wij de klacht. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald.

Behandeling
Hierna volgt de behandeling. Cliënten worden meestal één keer per week een half uur behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de klacht, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Bij de begeleiding van kinderen zijn de ouders meestal aanwezig. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Aan huis behandeling
Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig, ook moet dit tijdens de aanmelding worden gemeld.

Afsluiting
Door een onderzoek, test of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten.

BEHANDELTRAJECT was last modified: maart 31st, 2015 by ronald