Problemen in de meertalige ontwikkeling

In de regel kan men tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam.

OORZAAK
Alles wat een probleem in de ééntalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook dit effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak. Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling veroorzaakt worden door een achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

GEVOLG
Er kunnen problemen ontstaan met het verwerven van het Nederlands waardoor de communicatie verstoord raakt en het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en zo een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

LOGOPEDIE
De logopedist brengt de knelpunten in de meertalige ontwikkeling in kaart, geeft taal-, spraak- en luistertraining ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling en adviseert en begeleidt ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.

Bron: NVLF

Problemen in de meertalige ontwikkeling was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens