Onduidelijk spreken

Wanneer anderen regelmatig moeten vragen: “Wat zeg je?”

Het spreken is binnensmonds of slap, te snel of met onvoldoende intonatie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

OORZAAK
Onduidelijk spreken kan veroorzaakt worden door o.a. onvoldoende kracht, beweging en coördinatie van de mondspieren, kaakgeklemd spreken en/of concentratieproblemen/onvoldoende auditieve alertheid.

GEVOLG
Het gevolg van onduidelijke spraak kan een slechte verstaanbaarheid zijn die de communicatie tussen de spreker en luisteraar bemoeilijkt. Dit kan gevolgen voor het contact met anderen hebben. Een minder duidelijke presentatie heeft gevolgen voor de overdracht van informatie. Bij beroepskeuze of solliciteren kan dit een rol spelen.

LOGOPEDIE
De logopedist doet onderzoek, geeft uitleg over de aard van de spraakproblemen en geeft luister- en spraaktraining. Indien nodig wordt er verwezen naar een specialist.

Bron: NVLF

Onduidelijk spreken was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens