Meertaligheid bij volwassenen

Sommige anderstalige volwassenen hebben moeite met de klankvorming en de juiste toepassing van intonatie, ritme en snelheid in de Nederlandse taal.

OORZAAK
Zoals ook bij ééntaligheid sprake kan zijn van zwak taalgevoel, luisterproblemen en verminderd gevoel voor de toepassing van juiste klanken, zo kan zich dit ook bij het leren van een tweede taal voordoen. Daarnaast zijn er tussen talen verschillen in specifieke spraakkenmerken en intonatie mogelijk die een expliciete training ervan noodzakelijk maken.

GEVOLG
Er kunnen problemen ontstaan met het verwerven van het Nederlands, waardoor de communicatie verstoord kan raken en een belemmering kan optreden in deelname aan sociale activiteiten. Het kan een beperking vormen bij (vervolg)opleiding en beroepsperspectief.

LOGOPEDIE
De logopedist brengt in kaart wat het knelpunt is in de taalverwerving van het Nederlands. Daarbij wordt een afweging gemaakt wat de specifieke taak is van de logopedist en van andere betrokkenen zoals docenten Nederlands als tweede taal (NT2). De logopedist geeft luister-, articulatie- en stemtraining.

Bron: NVLF

Meertaligheid bij volwassenen was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens