Broddelen

Wanneer iemand onduidelijk, ‘rommelig’ spreekt, uit de reacties van de omgeving dat ook op kan maken (‘praat eens rustig’), maar dit moeilijk bewust kan veranderen en toepassen in de dagelijkse spraak en situatie.

Vaak is broddelen een combinatie van de volgende factoren: een slappe uitspraak, hoog spreektempo, in elkaar schuiven van woorden, woorden niet volledig uitspreken, lettergrepen overslaan, herhalen van woorden en klanken, gebruik van stopwoorden en/of starters, veel versprekingen, goed beginnen en dan sneller gaan, zachter worden, lettergrepen overslaan, monotoon spreken of steeds eenzelfde intonatiepatroon, moeilijkheden met het formuleren van gedachten (ook schriftelijk).

OORZAAK
De oorzaak van broddelen kan liggen in een in aanleg zwak taalgevoel. Daarnaast kan de oorzaak gevonden worden in een zwakke luistervaardigheid en/of het moeilijk kunnen beoordelen van het eigen spreken (feedback), waardoor men zichzelf niet corrigeert.

GEVOLG
Broddelen kan leiden tot een slechte verstaanbaarheid die de communicatie tussen spreker en luisteraar bemoeilijkt. Bij kinderen kan dit leiden tot gedragsproblemen. Ook bij volwassenen heeft een verminderde verstaanbaarheid invloed op het contact met anderen. Een minder duidelijke presentatie heeft gevolgen voor de overdracht van informatie. Bij beroepskeuze of solliciteren kan dit een rol spelen.

LOGOPEDIE
De logopedist doet onderzoek en kan een (video)bandopname maken om inzicht te geven in de oorzaak van het onduidelijke spreken. De logopedist geeft luister- en articulatietraining, oefeningen voor vertraging van het spreektempo en verbetering van de intonatie. Belangrijk is het stimuleren van de eigen feedback op het spreken.

Bron: NVLF

Broddelen was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens