Stembandverlamming

Wanneer één of beide stembanden tijdens het spreken geheel of gedeeltelijk bewegingloos is waardoor de stem hees klinkt.

OORZAAK
Stembandverlamming kan veroorzaakt worden door een virusinfectie of door een complicatie bij een operatie.

GEVOLG
De volgende stembandverlammingen kunnen heesheid geven:
• Eén stemband is verlamd en de stembanden kunnen nog sluiten.
Het stemgeluid is redelijk, maar in volume en toonhoogte beperkt. Er kunnen ademproblemen zijn.
• Eén stemband is verlamd en de stembanden kunnen niet volledig sluiten.
De stem is hees, kan wegvallen en hoge/lage tonen kunnen niet worden gemaakt. Er zijn geen ademproblemen.
• Twee stembanden zijn verlamd en staan ver van elkaar.
De stem is zeer hees. Er zijn geen ademproblemen. Een chirurgische ingreep is soms noodzakelijk.

LOGOPEDIE
De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft, op basis van een door de KNO-arts gestelde diagnose, stemtraining.

Bron: NVLF

Stembandverlamming was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens