Stembandoedeem

Wanneer onder het slijmvlies van de stembanden een vochtophoping is ontstaan waardoor de stembanden niet goed kunnen sluiten.

OORZAAK
Stembandoedeem kan veroorzaakt worden door roken en/of intensief stemgebruik.

GEVOLG
De gevolgen van stembandoedeem kunnen heesheid en/of schorheid zijn en de stem is opvallend laag. Een chirurgische ingreep is vaak noodzakelijk.

LOGOPEDIE
De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft, op basis van een door de KNO-arts gestelde diagnose, stemtraining. Een belangrijke voorwaarde voor het optimaliseren van de behandeling is stoppen met roken.

Bron: NVLF

Stembandoedeem was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens