Een te hoge of te lage spreekstem

Wanneer de spreekstem wordt ervaren als te hoog of te laag.

OORZAAK
Een te hoge of te lage spreekstem kan veroorzaakt worden door verkeerd stemgebruik, een niet of onvolledig verlopen stemdaling (in de puberteit) en/of door hormonen (bijvoorbeeld door het langdurig gebruik van bepaalde hormoonpreparaten).

GEVOLG
De gevolgen van een te hoge of te lage spreekstem kunnen stemklachten, heesheid en/of psychische problemen zijn.

LOGOPEDIE
De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft, op basis van een door de KNO-arts gestelde diagnose, stemtraining. Bij een afkeer tegen het gebruik van de eigenlijke, lage stem is naast de logopedische behandeling, begeleiding van een psycholoog gewenst.

Bron: NVLF

Een te hoge of te lage spreekstem was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens