Slikstoornissen bij volwassenen

Wanneer er in het slikproces problemen optreden.

De voedselverwerking met behulp van de mond, zoals het kauwen, kan een probleem zijn. Spierbewegingen bij het slikken kunnen trager worden uitgevoerd. De problemen kunnen verschillen bij diverse soorten voeding, zoals bij het slikken van vloeibaar (drinken), dikvloeibaar (vla) of vast voedsel (brood). De spieren van lippen, tong, kaak, gehemelte en keel werken niet goed samen.

OORZAAK
Bij volwassenen kan de oorzaak van slikstoornissen een verworven neurologische aandoening (bijvoorbeeld CVA) zijn. Ook een operatie in het hoofd- en halsgebied kan slikstoornissen tot gevolg hebben.

GEVOLG
Bij slikstoornissen kan men zich vaak en ernstig verslikken. Er is tevens een vergrote kans op longontsteking. Daarnaast kunnen er ook sociale problemen ontstaan. Als het slikken medisch gezien niet veilig kan gebeuren kan een sonde geplaatst worden.

LOGOPEDIE
De logopedist onderzoekt, meestal in samenwerking met de KNO-arts, waar en waarom in het slikproces het probleem optreedt en oefent de lip- tong en gehemeltespieren, geeft tips ter verbetering van het slikken en kan de spierfunctie trainen.
De logopedist geeft advies over de soort voeding die goed slikken ondersteunt. Vaak neemt de logopedist deel aan een slikteam (KNO-arts, logopedist, diƫtist, e.a.)

Bron: NVLF

Slikstoornissen bij volwassenen was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens