Kinderen met een verstandelijke beperking

Wanneer de gehele ontwikkeling traag verloopt en eerder dan normaal het plafond van ontwikkelingsmogelijkheden bereikt is.

De graad van de beperking kan licht, matig of ernstig zijn. Afhankelijk van de ernst leren sommigen spreken, terwijl anderen daar niet of nauwelijks toe komen. Veel kinderen met een verstandelijke beperking hebben nog andere beperkingen en zijn bijvoorbeeld blind, slechthorend en/of motorisch beperkt.

OORZAAK
De oorzaak is een aangeboren beperking van het verstandelijk vermogen.

GEVOLG
* communicatieproblemen, bijvoorbeeld door een gestoord taalbegrip, een gestoorde taalproductie en/of slechte verstaanbaarheid
* eet- en drinkproblemen
* speekselverlies

LOGOPEDIE
De therapie is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. In het algemeen moet een kind positieve ervaringen opdoen in de communicatie, waarna eventueel gericht geoefend kan worden. Als de verbale communicatie niet of onvoldoende op gang komt zal er gebruik gemaakt worden van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals een communicatiemap, een apparaat met spraakuitvoer, en/of ondersteunende gebaren. De omgeving van het kind zal hierbij altijd een belangrijke rol spelen.

De therapie bij eet- en drinkproblemen kan bestaan uit oefening van de mondspieren, functioneel oefenen van het eten en drinken, en/of adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld veilig slikken, soorten voeding en hulpmiddelen. De logopedist geeft adviezen aan de omgeving en/of aan het kind. Therapie gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en/of van de gevoeligheid in de mond kan een mogelijkheid zijn.

Bron: NVLF

Voor behandeling van communicatieproblemen bij kinderen met een verstandelijke beperking kunt u terecht bij onze gespecialiseerde praktijk Logopedie op Maat. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopmaat.nl.

Kinderen met een verstandelijke beperking was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens