Autisme

Wanneer een kind niet of nauwelijks in staat is om op spontane wijze de weg te vinden in het sociale verkeer.

Iemand met een Autisme Spectrum Stoornis heeft problemen met de communicatie. Ze vertonen eigenaardige gedragingen (stereotiep gedrag), hebben ongewone interesses en hebben zo hun eigen-aardige manier van doen. Autisme zou je ook nog kunnen omschrijven als een stoornis in de informatieverwerking en een stoornis in de prikkelverwerking.

OORZAAK
De oorzaak van autisme is vooralsnog niet bekend. Onderzoek wijst in de richting van een afwijkende hersenfunctie.

GEVOLG
Autisme kan leiden tot een verstoorde communicatie door een probleem met de spraak/taal in combinatie met het gedrag. Tevens kan er een sociaal isolement ontstaan.

LOGOPEDIE
De logopedist geeft advies met betrekking tot de communicatie. De therapie bestaat uit spraak- en taaltraining. Belangrijk is eerst de voorwaarden voor communicatie te creëren, zoals leren luisteren, het samen iets doen, etc. Als de spraak niet of onvoldoende op gang komt, zal gebruik gemaakt worden van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals ondersteunende gebaren, pictogrammen en/of foto’s – al dan niet in een communicatiemap. De omgeving van het kind zal hierbij altijd een belangrijke rol spelen.

Bron: NVLF/Peter Vermeulen (1998), Over autisme en communicatie.

Voor meer informatie en voor gespecialiseerde behandeling kunt u terecht bij onze gespecialiseerde praktijk: www.logopedieopmaat.nl.

Autisme was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens