Afasie

Wanneer er problemen zijn met het begrijpen van gesproken taal, het spreken, het lezen en/of het schrijven.

Afasie komt meestal bij ouderen voor, maar kan ook bij kinderen voorkomen. Naast de problemen met het taalvermogen en de taalvaardigheid kunnen zich cognitieve problemen voordoen zoals met de concentratie, oriëntatie in de ruimte, het geheugen of gedragsveranderingen.

OORZAAK
• Een beroerte, een hersentumor of een ongeval.
Aandoeningen waarbij vaak cognitieve stoornissen en/of een halfzijdige verlamming optreedt.

• Dementie.
Een geheugenstoornis.

GEVOLG
De gevolgen van een afasie kunnen communicatieproblemen en/of een sociaal isolement zijn. De terugkeer in het arbeidsproces is vaak moeilijk.

LOGOPEDIE
De logopedist geeft uitleg en advies met betrekking tot afasie en de gevolgen daarvan. De logopedist geeft indien mogelijk oefeningen met als doel het schrijven en de communicatie te verbeteren. De logopedist houdt rekening met de beperkingen van bijvoorbeeld dementie. De begeleiding van de omgeving speelt een belangrijke rol in de verbetering van de onderlinge communicatie. Wanneer de communicatie via spreken niet of nauwelijks mogelijk is, zal een ondersteunend communicatiemiddel kunnen worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een communicatiemap. Zowel in de beginfase als na de periode van spontaan herstel (ongeveer zes maanden), kan logopedie een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van communicatieve functies.

Bron: NVLF

Afasie was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens