Perceptieve slechthorendheid

Slechthorendheid is aangeboren of niet-aangeboren.

OORZAAK
1] Aangeboren slechthorendheid
Bij aangeboren slechthorendheid kan de oorzaak erfelijk zijn of veroorzaakt worden door ziekten tijdens de zwangerschap, zoals rode hond. Ook het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap kan de oorzaak zijn.

2] Niet-aangeboren slechthorendheid
Niet-aangeboren slechthorendheid kan veroorzaakt worden door ziekten, zoals meningitis, de bof en mazelen. Een ongeval, een lawaai-beschadiging en/of ouderdom kunnen ook de oorzaak zijn.

GEVOLG
1] Aangeboren slechthorendheid
Er kan een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling ontstaan als gevolg van aangeboren slechthorendheid. (Wordt de slechthorendheid vroeg onderkend dan kan een spraak-taalontwikkelingsachterstand met een gehoorapparaat worden voorkomen.)

2] Niet-aangeboren slechthorendheid
Niet-aangeboren slechthorendheid kan leiden tot communicatieproblemen, een sociaal isolement, dan wel een verminderd beroepsperspectief.

LOGOPEDIE
De therapie bestaat uit het leren spraakafzien, articulatietraining en trainen van de luistervaardigheden.

Bron: NVLF

Perceptieve slechthorendheid was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens