Een zwakke luistervaardigheid

Wanneer het gehoor in orde is, maar het gehoorde niet goed wordt verwerkt.

Een zwakke luistervaardigheid kan zich uiten in:
• een zwak auditief geheugen
• een zwak auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
• wisselende reacties op auditieve informatie
• moeite met het verstaan van personen, die snel praten
• moeite met spraakverstaan in rumoerige omgeving
• moeite met het onthouden en manipuleren van spraakklanken (analyse, synthese)

OORZAAK
De oorzaak is niet aanwijsbaar en komt vaak voor in samenhang met andere symptomen, zoals een concentratieprobleem.

GEVOLG
De gevolgen van een zwakke luistervaardigheid kunnen leerproblemen, communicatieproblemen en/of gedragsproblemen zijn.

LOGOPEDIE
De logopedist geeft luistertraining.

Bron: NVLF

Een zwakke luistervaardigheid was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens