Verkeerde spreekadem

Wanneer de luchtwegen sterk reageren op prikkels zoals huisstof, tabaksrook en temperatuursveranderingen.

Bij een verkeerde spreekadem wordt er verkeerd geademd bij het spreken, waardoor mensen “achter de adem raken” .

OORZAAK
De oorzaak van de ademproblemen bij een verkeerde spreekadem is dat er langer gesproken wordt dan dat er lucht voor is.

GEVOLG
Meestal volgt na het te lang doorspreken op één adem een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen.

LOGOPEDIE
De logopedist leert een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken.

Bron: NVLF

Verkeerde spreekadem was last modified: maart 31st, 2015 by Robert Slippens